Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.voorhetonderwijs.com


Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten te zien via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze
producten en diensten.

 

Gebruik van de Voor het onderwijs Advies-website:


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Voor het onderwijs Advies zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan
 

Voor het onderwijs Advies niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voor het onderwijs Advies garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Voor het onderwijs Advies wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden
informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.