HRM projecten

Voor het onderwijs heeft een brede ervaring als het gaat om beleids‐ en instrumentontwikkeling op het HRM vlak.

Vanuit de visie en de doelen van de organisatie denken wij in de rol van adviseur, projectleider, ontwikkelaar of HR medewerker mee over uiteenlopende HRM thema’s en helpen daar mede vorm aan te geven. 

IIn het onderstaande overzicht een indruk van eerdere projecten:

 

 • Advisering vormgeving HRM afdeling

 • Advisering opzet (intern) loopbaancentrum

 • Vormgeving en implementatie gesprekscyclus

 • Advisering en mede vormgeving competentiemanagement

 • Advisering en mede vormgeving talentmanagement 

 • Opzetten en beheren kweekvijvers

 • Casemanagement en ontwikkeling verzuimbeleid

 • Ontwikkeling en organisatie opleidingsaanbod onderwijzend personeel

 • Herijken Integraal personeelsbeleid

 • Advisering opzet en professionalisering stichtingsacademie

 • Advisering opzet strategisch HRM beleid

 • Advisering en mede vormgeven aan beleidsonderdelen HRM (mobiliteit, werving & selectie, professionalisering, levensfase)