Loopbaan advies

Voor het onderwijs helpt bij loopbaanvraagstukken van zowel medewerkers als leidinggevenden en bij het sterker worden in het sollicitatieproces. Met verwondering ervaar ik steeds weer hoeveel onderwijsmensen niet bewust zijn van hun kracht of ‐sterker‐van de waarde van hun kracht en hoeveel te bereiken is met een korte/intensieve interventie.

De loopbaanvraag betreft veelal de behoefte aan een oriëntatie. Waar sta ik en wat zou ik meer kunnen? Welke vervolgstap geeft mij energie? Wat kan ik doen om mijn functie aantrekkelijk te maken? Waar zit de uitdaging?

Ongeacht de vraag begint het met de visie op de huidige professie en op de professional die hij/zij is of wil zijn. Van daaruit talloze aanknopingspunten om het verdere onderzoek te starten, om plannen te maken en om concrete handvatten aan te reiken.
De bewustwording van de eigen leerstijl én het tackelen van aannames blijken belangrijke succesfactoren in deze trajecten.

Bij het sterker worden in solliciteren is het leren analyseren van vacatures een grote winstpakker. Voor een effectieve brief en cv is het van belang te weten in welk vaarwater de organisatie en branche verkeert, wat de organisatie te doen staat en in welke zin de functionaris daarin kan bijdragen. Alleen dan mogelijk om een relatie te leggen tussen de vacature en de kwaliteiten en ambitie. Dus om te motiveren waarom de vacature aanspreekt en de opgedane kennis en ervaring aansluit.De

 

De begeleiding sluit aan op de specifieke vraag en veel voorkomende onderwerpen zijn:

 

  • Kwaliteiten, interesses en ambities in beeld

  • Onderzoek naar passende rollen en of functies

  • Onderzoek naar typen organisaties

  • Vinden van (onzichtbare) vacatures

  • Vacature analyse

  • Elevator pitch

  • Nut van netwerken en social media

  • Effectieve brief

  • Functiegericht CV

 

Geregeld sparren we met HRM-ers en bestuurders over hoe de interne en externe mobiliteit en het loopbaandenken te vergroten en geven we advies en handvatten in het voeren van loopbaangesprekken. Afhankelijk van de vraag of de omvang van de vraag zoeken wij de samenwerking op met andere loopbaanadviseurs.